Uluru (Ayers Rock)

Uluru bývá často označován za rudý střed Austrálie. Tento majestátní pískovcový monolit se nachází ve středu Austrálie, v národním parku Uluru – Kata Tjuna National Park. Je zapsaný na seznamu světové dědictví UNESCO a patří domorodcům, pro něž představuje posvátné území, je součástí jejich náboženského systému a je opředený tajemnými pověstmi. Je to jedna z nejvíce rozšířených australských ikon a je považován ze jeden z velkých divů světa.

Monolit sahá do výše 348 metrů, svojí výškou je druhým největším na světě a je pověstný tím, jak v závislosti na slunečním světle mění svoji barvu, od oranžové přes jantarovou až po karmínovou.

V období dešťů je zde k vidění i obří vodopád. V období sucha po něm zůstává pouze velká černá stopa, kterou zde zanechala rez uchycená na strmé skalní stěně.

Dobu vzniku geologové odhadují na období před 550 miliony let. A v současné době je to izolovaný pozůstatek původního pohoří, které postupně zanikalo pomalou erozí. Jeho pozoruhodným rysem je homogenita, která byla, s největší pravděpodobností, příčinou jeho „přežití“, zatímco okolní místa zanikla.

Vzhledem k tomu, že je to posvátné místo Anangů, naleznete zde celou řadu tabulek, které něco zakazují. Nejvíce posvátná místa jsou dokonce oplocená. Samotný výstup na plošinu sice není zakázaný, ale pokud jste se vydali na prohlídku s domorodým průvodce, bude vás od něj odrazovat. Výstup je sám o sobě velmi nebezpečný. Pokud je vlhko, pískovcový povrch je velmi kluzký. I výstup v horku je nebezpečný.

Původní obyvatelé

Místní domorodí obyvatelé jsou aboridžinci kmene Anangu a podle historiků obývali toto území již před 10 tisíci lety. Uluru a nedaleký útvar Kata Tjuta představují i pro současné domorodce přírodní svatyni s celou řadou posvátných míst a tajných stezek, na kterých se, odpradávna, konaly jejich rituální obřady. V minulosti představovala hora pro místní obyvatele přístřeší, loviště, zdroj vody a místo, kde se setkávali. To vše znázorňují i malby, jejichž hlavními tématy jsou nejen výjevy z běžného života, ale i symboly, které v sobě ukrývají poselství z dob dávno zapomenutých. Lidé kmene Anangu v okolí parku žijí dodnes, turistů se však straní. V určitém období však vodí své potomky na posvátná místa, turistům ukrytá, a zde jim předávají své učení.

Počasí

V oblasti parku je horké pouštní podnebí. V letním období (prosinec – leden) zde teplota dosahuje průměru kolem 38ºC, v zimním období (červen – červenec) pak kolem 5ºC.

Proč navštívit Uluru

Velmi poutavé, ale i poučné jsou zdejší jeskyně. Pokud chcete také zažít jejich sílu, vcítit se do jejich poutavé historie a nasát atmosféru, kterou navozují i starobylé kresby, dopřejte si na jejich prohlídku dostatek času.

Oblíbenou atrakcí je camel tours, projížďka na velbloudech se západem slunce, kterou si můžete objednat  na místní velbloudí farmě. Každý turista dostane svého velblouda a od místního zaměstnance se dozví jeho jméno a přednosti. Farma je v provozu celoročně.

Jak se na Uluru dostat

Vzhledem k tomu, že Ulurur je jednou z nejznámějších australských destinací, každoročně ji navštíví velké množství turistů. Většina z nich sem zamíří přes Alice Spring, asi 450 kilometrů severovýchodně po silnici.

Další možností jsou lety na malé letiště na Yulara, což je obec severně od hranic národního parku. Zde také naleznete hotely, ubytovny, kemp a restaurace nabízející občerstvení.

Přístup do parku je po silnici z Yulary, která spojuje oblast Uluru s formacemi Olgas. Poblíž skalního monolitu se nachází kulturní centrum, v němž si můžete prohlédnou exponáty související se zdejší kulturou.

Vzhledem k tomu, že turistický ruch, který se zde rozvinul v padesátých letech minulého století, měl nepříznivé dopady na zdejší životní prostředí, byla z parku odstraněna všechna ubytovací zařízení. V současné době lze tedy nocovat pouze v Yulara.