Velký bariérový útes

Je to největší korálový útes na planetě, který je dokonce viditelný z vesmíru. Táhne se podél východního pobřeží Austrálie v délce dvou tisíc kilometrů a jeho převážná část je chráněná jako mořský park a od roku 1981 spadá celý pod ochrannou organizaci UNESCO.

Vznik korálového útesu

Korálové útesy patří k nejstarším a nejprimitivnějším formám života. Jeho stáří se odhaduje na 600 tisíc let. Každoročně se zvětšuje, neboť narůstá zvenčí i zevnitř. Záleží na výšce mořské hladiny, jelikož korálům se daří pouze do hloubky 30m. Se zvedáním hladiny korály odumírají a na jejich vápencových schránkách se usazují korály nové. Tímto způsobem se postupně formují útesy.

Současný stav

Soustava útesů lemuje kontinentální šelf Queenslandu a na ostrovech s pobřežním lemovým útesem je možné korály pozorovat zblízka. Ty nejkrásnějí jsou však na vnějším útesu asi 50 km od pevniny.

Průliv mezi vnitřním útesem a pevninou dosahuje místy hloubky až 60m a jeho šířka se pohybuje od 30 do 60 km. Vody Velkého bariérového útesu jsou domovem tisíců druhů exotických ryb a tvoří jej asi 350 druhů „tvrdých“ korálů. Bohatý ekosystém doplňují desítky druhů mořských hadů, plži, korýši, mlži, mořské houby atd. Korálové ostrovy jsou skvělým útočištěm také pro tropické ptactvo, které se zde cítí bezpečně ukryto před pevninskými dravci, jako jsou kočky a lišky.

Rozloha

Rozloha Velkého bariérového útesu (Great Barrier Reef Marina Park) se odhaduje na 343 tisíc km2 a je složen z více než dvou tisíc menších útesů a 1500 malých ostrovů. Na severu začíná u pobřeží Papuy-Nové Guineje a na jihu končí až u ostrova Lady Elliot, 400 km severně od Brisbane, hlavního města provincie Queensland. Obzvlášť zajímavé co do rozmanitosti podmořského světa jsou oblasti Ribbon Reefs, Norman reef, Twin Peaks nebo Shark’s gulf (Žraločí zátoka), které se rozkládají východně od Cairns a ve střední části bariérového útesu. 

Co Velký bariérový útes ohrožuje

Hlavně jsou to vysoké teploty okolních vod, globální oteplování, znečišťování životního prostředí a také záplavy turistů. Australská vláda se snaží zabránit jeho odumírání, a vyhlásila záchranný plán pro zvýšení odolnosti korálů, jehož fungování se již kladně projevuje. Turisté se tak nemusí obávat, že by tento unikát v budoucnu přestal existovat.

Šnorchlování a potápění

Nejznámější destinací pro tyto aktivity je Cairns, což je centrum tropického severu Austrálie a ideální výchozí bod k celodennímu výletu na šnorchlování a potápění, který lze prodloužit až na 7denní potápěčskou expedici. Dalším střediskem je městečko Port Douglas, odkud vyjíždějí lodě ke korálovým ostrovům Michelangelan Cay nebo na vzdálenější místa na neporušené části Velkého bariérového útesu, jako je Osprey, Reef nebo Ribbon Reef. Pokud byste se vydali na sever podél pobřeží autem, nemůžete vynechat oblast Whitsundays. Skládá se ze 76 panenských ostrovů s jednou z nejkrásnějších pláží světa Whitehaven Beach a spoustou ryb. Unikátní je také jediný korálový ostrov s lagunou – Lady Musgrave – z Bundabergu, kde útes začíná.

Co byste měli před cestou vědět?

Severní oblast Quenslandu jsou tropy porostlé bujnou vegetací. Počasí je zde zrcadlově odlišné od Evropy, takže největší vedra zde panují od prosince do února. Ovšem k Velkému bariérovému útesu se můžete vydat po celý rok. Pro Evropany jsou příjemný například březen, kdy se zde průměrné teploty pohybují kolem 30°C. To je pro šnorchlován a potápění ideální teplota. Cestovat do Austrálie a zejména k Velkému bariérovému útesu s dětmi nelze zrovna doporučit.